Run Your Own Website and Earn Big Cash

0
457

(Tagalog below)

Our websites receive well over a million views per month and earn incredible revenues.  We have an opportunity for anyone who wishes to run their own website and earn enough money to work from home and we offer this for absolutely no cost whatsoever.  This service is available in English and Tagalog. Start part-time and turn your dream job into a full-time career or…keep it part-time. Have fun.

We build professional websites for free.  All you have to do is choose the niche website category you desire (see list at bottom of page) as well as the name of your website you wish and we will do the following:

 • Pay the hosting fees.  There are zero start-up fees to you whatsoever.  Zero.
 • Build a professional WordPress website with a professional template
 • Allow you to use any of our 8000 articles to help grow your site*
 • Take care of all digital marketing including, Google AdSense (only to begin) Ezoic and Affiliate Marketing.  We do it all, you do not have to spend a minute on any of this.
 • Stay in constant contact as a working partner via FB or Whatsapp
 • Teach you to add articles to your website – very easy

All we ask is that you add a minimum of five original articles per week that we will help market for you on our three FB pages and 4 other partner pages.  Also, create your own FB page (and other platforms) and share your articles.  The key is to market wherever you can as often as you can.

CONTACT: info@awesomefilipinowebsites.com

Categories

Arts

Beauty and Health

Beauty Pageants

Business

Cooking

Ecommerce

Educational

Electronics

Entertainment

Fashion

Food

Gaming

House and Garden

Life or Lifestyle

LGBTQ

Media

Music

Nature

Other

Pets

Photography

Software

Sports

Requirements:

We ask that you add a minimum of five articles per month

We ask that you create Social Media pages to promote your website

We do not accept retail websites

 • Most articles are in Tagalog but you will have permission to translate into English as long as you use our copyright language

CONTACT: info@awesomefilipinowebsites.com

TAGALOG

Ang ating website ay kakakuha ng mahigit sa isang million na views kada buwan at nakakakuha ng magandang kita. Para sa lahat na nagnanais na magpatakbo ng sarili nilang website at kumita ng malaking halaga sa pamamagitan ng work from home ito ay aming inaalok na walang anumang kabayaran o gagastusin. Ang serbisyong ito ay available sa English at Tagalog.

Gumawa kami ng isang website ng libre. Ang kailangan lamang ninyo gawin ay pumili ng angkop na website category na iyong gusto o nais tingnan ang listahan sa ibaba ng ating page) Pati na rin ang pangalan ng website na nais at gagawin namin ang mga sumusunod.

 • Pagbabayad ng hosting fees. Wala babayran ni singko sa pagsisimula mo o kahit magkano as in wala.
 • Gumawa ng professional template.
 • Papayagan namin kayo gamitin ang aming mahigit 8000 articles upang makatulong sa inyo na lumaki ang iyong website.
 • Add you to Google Search Console
 • Pagaasikaso sa lahat ng digital marketing kasama kabilang ang Google AdSense (para lamang sa umpisa) Ezoic at Affiliate Marketing. Gagawin namin lahat ng ito, hindi mo kailangan maglaan ng kahit ilang minuto para dito.
 • Manatiling nakakontac bilang isang working partner sa FB at WhatsApp
 • Tuturuan kayo kung paano ng post o maglagay ng mga artikulo sa inyong website – napakadali.

Ang aming hiling lamang maglagay ng minimum na limang original na articles kada linggo. Kami ay tutulong na mabasa ang mga artikulong ito sa pamamagitan ng aming Tatlong FB pages at apat na partner pages. At gumawa rin ng iyong sariling FB page.  at iba pang mga platforms) at ishare ang inyong artikulo. Ang Suki ay ang pagbenta kahit saan mo kaya at ng mas madalas.

     CONTACT: info@awesomefilipinowebsites.com   

Website Categories:

Arts

Beauty and Health

Beauty Pageants

Business

Cooking

Ecommerce

Educational

Electronics

Entertainment

Fashion

Food

Gaming

House and Garden

Life or Lifestyle

LGBTQ

Media

Music

Nature

Other

Pets

Photography

Software

Sports

Requirements:

We ask that you add a minimum of five articles per month

We ask that you create Social Media pages to promote your website     

You are a minimum of 18 years old       

SORRY, NO RETAIL BASED WEBSITES        

*Most of our 8000 articles are in Tagalog but you can translate them with written permission   

CONTACT: info@awesomefilipinowebsites.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here